Image
Image

คงทองวิทยา 55 ปี
ก้าวนี้...เพื่อน้อง
RUN FOR KIDS 2020 - MINI MARATHON #1
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนคงทองวิทยา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

 สมัครเดี่ยว  สมัครกลุ่ม  ตรวจสอบรายชื่อ
Image
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

นับถอยหลัง เดิน-วิ่งการกุศล "คงทองวิทยา 55 ปี ก้าวนี้...เพื่อน้อง"

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เนื่องในวาระครบ 55 ปี โรงเรียนคงทองวิทยา อำเภอดอนตูม จ.นครปฐม
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การเดินและวิ่งเป็นการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว
 • เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มาพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณประโยชน์อื่นๆของโรงเรียนคงทองวิทยา

ประเภทการแข่งขัน

1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร


2. วิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 ชาย  หญิง
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
รุ่นอายุ 16-39 ปี รุ่นอายุ 16-39 ปี
รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป

3. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
 ชาย  หญิง
รุ่นอายุ 16-29 ปี รุ่นอายุ 16-29 ปี
รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี
รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี
รุ่นอายุ 50-59 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี
รุ่นอายุ 60-69 ปี รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป

รายละเอียดประเภทของกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม START ค่าสมัคร จำนวนคน เสื้อวิ่ง เหรียญ ถ้วย หมายเหตุ
วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. 06.00 น. 500 บาท 1,000 1 ตัว เข้าเส้นชัย 1-5 Over All ชาย/หญิง
วิ่งฟันรัน 5 กม. 06.10 น. 500 บาท 1,500 1 ตัว เข้าเส้นชัย - -
เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม. 06.20 น. 400 บาท 1,500 1 ตัว เข้าเส้นชัย - -
บัตร VIP (เดิน-วิ่งได้ทุกระยะ) ตามระยะ 2,000 บาท ไม่จำกัด 1 ตัว ทุกคน ทุกคน -

หมายเหตุ นักวิ่งประเภทแฟนซี

ข่าวดี...สำหรับนักวิ่ง
คณะกรรมการฯ ขอแจ้งกติกาการแข่งขันให้ทราบพร้อมยืนยันรางวัลที่จะมอบให้ ผู้เข้าแข่งขันประเภทแฟนซี จะต้องลงสมัครวิ่งประเภทฟันรัน, มินิมาราธอน และแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมประเภทแฟนซี ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ก่อนเริ่มปล่อยตัวระยะที่ลงสมัคร ...ผู้เข้าแข่งจะต้องวิ่งจนครบระยะที่สมัคร แต่จะไม่พิจารณาลำดับเข้าเส้นชัย...

การพิจารณาผลรางวัล
คณะกรรมการพิจารณาผลจากเกณฑ์ ดังนี้

 • ความสวยงาม เหมาะสมกับงาน
 • ความสนใจของนักวิ่งทั่วไปที่มีต่อชุดแฟนซี
 • ความสามารถในการให้ความบันเทิงแก่ผู้พบเห็น
 • ความยากง่ายของชุด ที่มีผลต่อการวิ่ง
 • ความคิดสร้างสรรค์

รางวัลที่จะได้รับ
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1-5 ไม่แยกชายหญิง

ถ้วยรางวัลและของที่ระลึก

 • ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น ทั้งชาย/หญิง จะได้รับถ้วย OVER ALL (หากรับถ้วย OVER ALL แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลอันดับ 1-5)
 • ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ทั้งชาย/หญิง อันดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัล
 • ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญรางวัล
 • ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อ "KONGTHONG RUN FOR KIDS #1" ท่านละ 1 ตัว
 • ผู้สมัคร VIP สามารถวิ่งระยะใดก็ได้ จะได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก และถ้วย VIP

SIZE ผู้ชาย

SIZE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
รอบอก(นิ้ว) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
ความยาว(นิ้ว) 25 26 27 28 29 30 31 31.5 32 32.5

SIZE ผู้หญิง

SIZE XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
รอบอก(นิ้ว) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ความยาว(นิ้ว) 22 23 24 25 26 27 28 28.5 29 29.5

* รับเสื้อ-เบอร์ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30-20.30 น. สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ โรงเรียนคงทองวิทยา ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

* หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
- กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
- กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน
- กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม

* บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 50 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 20 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)

เสื้อ "KONGTHONG RUN FOR KIDS #1"

Image

เหรียญรางวัล

Image

ถ้วยรางวัล

Image

แผนที่เส้นทางเดิน-วิ่ง

เดิน-วิ่ง ระยะทาง 3 กม.

Image

วิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กม.

Image

วิ่ง มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม.

Image

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เวลา 10.30 - 20.30 น. รับเบอร์ รับเสื้อ ณ โรงเรียนคงทองวิทยา ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เวลา 05.00 น. อบอุ่นร่างกาย
เวลา 05.40 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
เวลา 06.10 น. ปล่อยตัว ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
เวลา 06.20 น. ปล่อยตัว เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร
เวลา 07.30 น. พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
เวลา 09.00 น. ปิดงาน

การบริการ

บริการรับฝากของที่กองอำนวยการ โปรดอย่าฝากของมีค่า คณะผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีของมีค่าสูญหาย
บริการน้ำดื่มทุกๆ 2 กม. และอาหาร เครื่องดื่ม หลังเข้าเส้นชัย
บริการหน่วยพยาบาล และรถบริการสุขาเคลื่อนที่

กติกาการแข่งขัน

กติกาแข่งขัน

ยึดตามเกณฑ์กติกาสากลสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) และผลการตัดสินของ คณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด

การประท้วง

จะทำได้ภายในเวลา 15 นาที หลังจากที่กรรมการได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว และต้องวางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในกรณีการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่ได้รับเงินคืน

บัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชี: 466-0-62570-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาดอนตูม นครปฐม (บัญชีออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี: นายณัฐวุฒิ เพชรหยอย นายสละ สามชื่นฉ่ำ นางเดือนเพ็ญ สามงามน้อย และนายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย

หรือ QR CODE

Image

ขั้นตอนการสมัคร

1. ทำการชำระเงินตามบัญชีธนาคารด้านบน
2. ถ่ายภาพสลิปหลักฐานการชำระเงินไว้ในคอมพิวเตอร์/มือถือ/แท็บเล็ตที่จะทำการสมัคร
3. เข้าสู่ลิ้งค์การสมัครออนไลน์ แล้วกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมแนบภาพสลิปหลักฐานการโอนเงิน
4. เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของท่านได้โดย คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
ร.ต.ท.ธนากร 08 1941 1335
อ.แววตา 09 5465 1549
ผศ.ดร.นิตยา 08 8487 6935
คุณประภาวดี 09 4949 2447
อ.เดือนเพ็ญ 08 6057 1383
นาวาอากาศโทวิชัย 06 1920 0351